2016 Chungnam Trade Delegation

Date : 28 April, 2016

Host : CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY, Asan City

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 7

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 50

Trade talk results : USD 4,000,000

  • Thời gian: 28.4.2016
  • Địa điểm: Khách sạn New World Sai Gon
  • Đơn vị chủ quản: Chungnam Asan-si
  • Đơn vị tổ chức: Bizwell
  • Quy mô đoàn: 07 doanh nghiệp
  • Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
  • Tổng số cuộc gặp gỡ thương mại: 50
  • Tổng giá trị gặp gỡ: 4.000.000 USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *