2016 Gwangjoo Trade Delegation

Date : 25 November, 2016

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

Venue : Renaissance Riverside Hotel Saigon

The number of Korean companies : 7

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 29

Trade talk results : USD 700,989

2016 Gwangjoo Trade Delegation
2016 광주 무역사절단 방문
Phái đoàn thương mại Kwangju 2016
2016 광주 무역사절단
Chương trình Gặp gỡ Thương mại Đoàn Doanh nghiệp Kwangju 2016

dav

Chương trình Gặp gỡ Thương mại Đoàn Doanh nghiệp Kwangju 2016

 • Thời gian: 25.11.2016
 • Đơn vị chủ quản: Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (SBC) – CN Kwangju Cheonnam
 • Đơn vị tổ chức: Bizwell
 • Địa điểm: Khách sạn Renaissance Riverside Saigon
 • Quy mô đoàn: 7 doanh nghiệp
 • Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc gặp gỡ: 29
 • Tổng giá trị gặp gỡ: 700,989 USD

2016 Gyeonggi Trade Delegation

Date : 10 November, 2016

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Sai Gon Hotel

The number of Korean companies : 11

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 45

Trade talk results : USD 960,000

2016 경기 무역사절단 방문 Phái đoàn thương mại Gyeonggi 2016
2016 경기 무역사절단
Chương trình Gặp gỡ thương mại Đoàn Doanh nghiệp Gyeonggi 2016

Thời gian: 10.11.2016
Đơn vị chủ quản: Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (SBC) – CN Gyeonggi
Đơn vị tổ chức: Bizwell
Địa điểm: Khách sạn New World Sai Gon
Quy mô đoàn: 11 doanh nghiệp
Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thịt trường, …
Tổng số cuộc gặp gỡ: 45
Tổng giá trị gặp gỡ: 960,000 USD

2016 Gyeongnam Trade Delegation

Date : 1 November, 2016

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Saigon Hotel

The number of Korean companies : 8

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 38

Trade talk results : USD 770,000

Phái đoàn thương mại Western Gyeongnam Futures Club 2016
 • Thời gian: 01.11.2016
 • Đơn vị chủ quản: Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (SBC) – CN Gyeongnam
 • Đơn vị tổ chức: Bizwell
 • Địa điểm: Khách sạn New World Sai Gon
 • Quy mô đoàn: 8 doanh nghiệp
 • Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, Tìm kiếm nhà phân phối, Khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc gặp gỡ: 32
 • Tổng giá trị gặp gỡ: 770.000 USD