2016 Gyeonggi Trade Delegation

Date : 10 November, 2016

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Sai Gon Hotel

The number of Korean companies : 11

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 45

Trade talk results : USD 960,000

2016 경기 무역사절단 방문 Phái đoàn thương mại Gyeonggi 2016
2016 경기 무역사절단
Chương trình Gặp gỡ thương mại Đoàn Doanh nghiệp Gyeonggi 2016

Thời gian: 10.11.2016
Đơn vị chủ quản: Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (SBC) – CN Gyeonggi
Đơn vị tổ chức: Bizwell
Địa điểm: Khách sạn New World Sai Gon
Quy mô đoàn: 11 doanh nghiệp
Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thịt trường, …
Tổng số cuộc gặp gỡ: 45
Tổng giá trị gặp gỡ: 960,000 USD