2016 Ho Chi Minh City Exhibition

Date : 30 November – 3 December, 2017

Host : Daejeon Technopark, Morningenter

Organizer : BIZWELL

Venue : SECC

The number of Korean companies : 8

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 90

Trade talk results : USD 350,000

2016 호치민 종합박람회 지원
Hỗ trợ Doanh nghiệp tham gia Hội chợ Triển lãm Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2016
 • Thời gian: 30.11-03.12.2016
 • Đơn vị chủ quản: SECC
 • Đơn vị tham gia: Morning Entercom
 • Địa điểm: SECC
 • Quy mô đoàn: 8 doanh nghiệp
 • Nội dung hoạt động: Lập báo cáo nghiên cứu thị trường, Tìm kiếm nhà phân phối gặp gỡ thương mại
 • Tổng số cuộc gặp gỡ: 90
 • Tổng giá trị gặp gỡ: 18,573,670 USD
 • Số hợp đồng ký kết: 2
 • Giá trị hợp đồng: 350,000 USD
 • Số MOU ký kết: 3
 • Giá trị MOU ký kết: 700,000 USD