2017 Jeonbuk Technopark & World OKTA Trade Delegation

Date : 22 February, 2017

Host : Jeonbuk Technopark, World OKTA

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 9

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 51

Trade talk results : USD 6,160,000

  • Thời gian: 08.12.2016
  • Đơn vị chủ quản: Hiệp hội Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SMBA)
  • Đơn vị tổ chức: Bizwell
  • Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon
  • Quy mô đoàn: 14 doanh nghiệp
  • Nội dung hoạt động: Hoạt động tư vấn xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường
  • Tổng số cuộc gặp gỡ: 71
  • Tổng giá trị gặp gỡ: 2,489,000 USD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *