MDS APAC ROADSHOW 2017 – VIETNAM

Date : 26 March, 2017

Host : MDS Technology

Organizer : BIZWELL

Venue : Saigon Prince Hotel

Attendance : 102

 1. 자 : 2016.10.12(수) ~ 10.13(목)
 2. 장소 : Saigon Prince Hotel(호치민시 1군)
 3. 주최 : MDS테크놀로지
 4. 주관 : BIZWELL
 5. 목적 : MDS테크놀로지의 인지도 향상 및 Windows IoT, NeoIDM, NeoFalcon 등의 소개
 6. 참가 인원 : 102명

MDS APAC ROADSHOW 2017 – VIETNAM

 • Thời gian: 12.10.2016 ~ 13.10.2016
 • Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, Quận 1, Tp. HCM.
 • Đơn vị chủ quản: MDS Technology
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Mục đích: Giới thiệu về MDS Technology và Windows IoT, NeoIDM, NeoFalcon

중소기업진흥공단, 호치민시인민위원회 산하 ITPC와 업무협약 체결

Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Tp. HCM

중소기업진흥공단(임채운 이사장)은 3월 14일 베트남 호치민시에서 호치민시인민위원회 산하 정부조직으로 무역과 투자 증진을 위해 2001년 설립된 투자무역진흥센터(ITPC)와 양국 중소기업 간 투자진흥 및 산업협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 체결식에는 비즈웰 조형택 대표와 중소기업진흥공단 호치민 수출인큐베이터 김재용 소장도 참석했다.

기사 원문:

 http://baocongthuong.com.vn/tp-ho-chi-minh-tang-cuong-hop-tac-thuong-mai-voi-han-quoc.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

중소기업진흥공단, 호치민시인민위원회 산하 ITPC와 업무협약 체결
Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc và Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Tp. HCM