Gangwon Ceramics Industry Trade Mission 2017

Date : 11 May, 2017

Host : Gangneung Science & Industry Promotion Agency

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 5

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 24

Trade talk results : USD 1,360,000

Gangwon Ceramics Industry Trade Mission 2017

Gangwon Ceramics Industry Trade Mission 2017

Gangwon Ceramics Industry Trade Mission 2017

Gangwon Ceramics Industry Trade Mission 2017

Gangwon Ceramics Industry Trade Mission 2017

Phái đoàn Thương mại Gangwon Ceramics Industry 2017

  • Thời gian: 11.5.2017
  • Đơn vị chủ quản: Viện Xúc tiến Công nghiệp và Khoa học Kangneung
  • Đơn vị tổ chức: J&I Global, BIZWELL
  • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô đoàn: 5 doanh nghiệp
  • Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường
  • Tổng số cuộc gặp gỡ: 24
  • Tổng giá trị gặp gỡ: 1.360.000 USD