2017 JeollaNamdo Trade Delegation

Date : 21 June, 2017

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

The number of Korean companies : 9

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 28

Trade talk results : USD 7,790,000

2017 JeollaNamdo Trade Delegation
2017 JeollaNamdo Trade Delegation
2017 JeollaNamdo Trade Delegation
 • Thời gian: 21/6/2017
 • Đơn vị chủ quản: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc – Chi nhánh Cheonnam
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 9 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 28
 • Kết quả giao lưu: 7.79 triệu USD

Hwaseong(Korea) Trade Delegation

Date : 13 June, 2017

Host : Hwaseong City, Hwaseong  International Trade Promotion Center

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 10

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 41

Trade talk results : USD 4,600,000

Hwaseong(Korea) Trade Delegation
Hwaseong(Korea) Trade Delegation
Hwaseong(Korea) Trade Delegation
 • Thời gian: 13/6/2017
 • Đơn vị chủ quản: Thành phố Hwaseong và Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu Tp. Hwaseong
 • Đơn vị tổ chức:BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)
 • Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 41
 • Kết quả giao lưu: 4.6 triệu USD