2017 Korea Fire Industry Trade Delegation

Date : 17 August, 2017

Host : Korea Fire Institute

Organizer : BIZWELL

Venue : Crystal Hotel

The number of Korean companies : 12

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 83

Trade talk results : USD 13,800,000

2017 Korea Fire Industry Trade Delegation
2017 Korea Fire Industry Trade Delegation
2017 Korea Fire Industry Trade Delegation
 • Thời gian: 17/8/2017
 • Đơn vị chủ quản: Viện Kỹ Thuật Công nghiệp PCCC Hàn Quốc
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn Merperle Crystal Palace, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 12 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 83
 • Kết quả giao lưu: 13.80 triệu USD

2017 ASAN TRADE DELEGATION

Date : 10 August, 2017

Host : CHUNGCHEONGNAM-DO ECONOMIC PROMOTION AGENCY, Asan City,

Organizer : BIZWELL

Venue :New World Hotel

The number of Korean companies : 9

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 49

Trade talk results : USD 2,150,000

2017 ASAN TRADE DELEGATION
2017 ASAN TRADE DELEGATION
2017 ASAN TRADE DELEGATION
 • Thời gian: 10/8/2017
 • Đơn vị chủ quản: Viện Xúc Tiến Kinh Tế Chungnam, Thành phố Asan
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 9 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 49
 • Kết quả giao lưu: 2.15 triệu USD

2017 Export Network Day of the Korean Seafood

Date : 10 August, 2017

Host : Korea Fishery Trade Association

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 14

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 67

Trade talk results : USD 3,50,000

2017 Export Network Day of the Korean Seafood
2017 Export Network Day of the Korean Seafood
2017 Export Network Day of the Korean Seafood
2017 Export Network Day of the Korean Seafood
2017 Export Network Day of the Korean Seafood
2017 Export Network Day of the Korean Seafood

2017 Export Network Day of the Korean Seafood

 • Thời gian: 10/8/2017
 • Đơn vị chủ quản: Hiệp hội thương mại thủy hải sản Hàn Quốc
 • Đơn vị tổ chức: WORL OKTA – BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)
 • Quy mô: 14 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 67
 • Kết quả giao lưu: 3.5 triệu USD