APEC Innovation Capacity Building Seminar 2017

Date : 25 October, 2017

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC), APEC

Organizer : BIZWELL, SMEDEC

Venue : Saigon Prince Hotel

Attendance : 58

APEC Innovation Capacity Building Seminar 2017
  • Thời gian: 25/10/2017
  • Đơn vị chủ quản: APEC, SBC
  • Đơn vị tổ chức: SMEDEC, BIZWELL
  • Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, Tp. Hồ Chí Minh
  • Mục đích: Giới thiệu xu hướng công nghệ và quản trị mới nhằm tăng cường năng lực cải tiến của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành viên APEC
  • Số người tham dự: 58