Korea Top 10 Eyewear Brand

Date : 29 November, 2017

Host : Korea Optical Industry Agency

Organizer : BIZWELL

Venue : Lotte Legend Hotel

The number of Korean companies : 10

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 75

Trade talk results : USD 520,000

Korea Top 10 Eyewear Brand
Korea Top 10 Eyewear Brand
Korea Top 10 Eyewear Brand
Korea Top 10 Eyewear Brand
 • Thời gian: 29/11/2017
 • Đơn vị chủ quản: Korea Optical Industry Agency
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 75
 • Kết quả giao lưu: 520.000 USD

2017 Machine Tool Trade Meeting

Date : 28 November, 2017

Host : KOMMA, Ministry of SMEs and Startups

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Saigon Hotel

The number of Korean companies : 4

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 27

Trade talk results : USD 1,620,000

2017 Machine Tool Trade Meeting
2017 Machine Tool Trade Meeting
2017 Machine Tool Trade Meeting
2017 Machine Tool Trade Meeting
 • Thời gian: 28/11/2017
 • Đơn vị chủ quản: Bộ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ và Khởi Nghiệp Hàn Quốc
 • Đơn vị tổ chức: K-BIZ, BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 4 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 27
 • Kết quả giao lưu: 1.62 triệu USD

Korea Trade Mission 2017

Date : 14 November, 2017

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC), Daegu City

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 10

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 42

Trade talk results : USD 14,360,000

Korea Trade Mission 2017
 • Thời gian: 14/11/2017
 • Đơn vị chủ quản: Thành phố Daegu, Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – CN Daegu
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 42
 • Kết quả giao lưu: 14.36 triệu USD

Korea Business Delegation To Southeast Asia

Date : 09 November, 2017

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

Venue : New World Hotel

The number of Korean companies : 10

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 38

Trade talk results : USD 3,270,000

Korea Business Delegation To Southeast Asia
Korea Business Delegation To Southeast Asia
Korea Business Delegation To Southeast Asia
Korea Business Delegation To Southeast Asia
 • Thời gian: 9/11/2017
 • Đơn vị chủ quản: Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – CN Chungbuk
 • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
 • Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc giao lưu: 38
 • Kết quả giao lưu: 3.13 triệu USD