The opening ceremony of Korea-Vietnam Business Incubation Center

12월 25일 성탄절에 달랏대학교에서 한-베 창업보육센터 오프닝 세레머니 행사를 개최하였다. 환영사는 비즈웰의 조형택 대표가 하였으며, 응웬 득 화 달랏대학교 총장, 최흥연 KOCHAM 상임부회장 등이 참석하였다. 한-베 창업보육센터를 설립하여 달랏대학교 학생들과 한국기업 간의 공동 연구, 취업 또는 창업을 준비하는 달랏대학교 학생들에게 지원을 통하여 달랏대학교의 스타트업을 원하는 젊은 인재들에게 좋은 기회를 제공할 예정이다.

The opening ceremony of Korea-Vietnam Business Incubation Center
Lễ khai trương Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Việt – Hàn

ào ngày Giáng Sinh 25/12, tại trường Đại học Đà Lạt dã diễn ra buổi lễ khai trương Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Việt – Hàn . Buổi lễ được bắt đầu bằng bài diễn văn chào mừng của ông Jo Hyung Taek – Giám đốc Công ty BIZWELL và sự tham dự của ông Nguyễn Đức Hòa – Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, ông Choi Heung Yeon – Phó Chủ tịch thường trực KOCHAM, … Trung tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Việt – Hàn ra đời nhằm mang đến cơ hội cho các nhân tài trẻ tuổi thực hiện khởi nghiệp, thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh viên Đại học Đà Lạt chuẩn bị khởi nghiệp hoặc cùng làm việc và nghiên cứu với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

2016 베트남 남부시장 마케팅 상담회 지원

Date : 22 December, 2017

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC)

Organizer : BIZWELL

The number of Korean companies : 5

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 14

Trade talk results : USD 569,800

2016 베트남 남부시장 마케팅 상담회 지원
Hỗ trợ Chương trình Tiếp cận Thị trường miền Nam Việt Nam 2016
2016 베트남 남부시장 마케팅 상담회
Chương trình Tư vấn Marketing Thị trường miền Nam Việt Nam 2016
 • Thời gian: 22.12.2016
 • Đơn vị chủ quản: Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc – VP Hỗ trợ XK Hà Nội
 • Đơn vị tổ chức: Bizwell
 • Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy mô đoàn: 5 Doanh nghiệp
 • Nội dung hoạt động: Hoạt động tư vấn xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số lượt gặp gỡ: 14
 • Tổng giá trị gặp gỡ: 569,800 usd

MOU with Da Lat University

2017년 12월 13일 수요일 오후 3시반 달랏대학교에서는 달랏대학교와 비즈웰의 MOU체결식이 열렸다.
이번 체결식에서 달랏대학교 총장 응위엔득화는 그 동안 달랏대학교와의 협력을 위해 비즈웰이 보여준 노력과 관심에 깊은 감사의 뜻을 전했다.
또한 응위엔득화 총장은 이번 체결식을 통해 향후 양측이 아래와 같이 협력하기로 했다고 말했다.

 1. 한국기업들과의 연구활동
 2. 교수진에게 연구활동비 지원
 3. 연구활동에 참여하는 학생들에게 장학금 지원
 4. 한국기업과의 공고한 협력관계를 구축하기 원하는 달랏대학교의 기대에 부응하기 위해 연구활동에 필요한 각종 설비들을 무상 공급; 기업과 사회가 필요로 하는 분야에 대한 활발한 연구활동.

특별히, 스타트업에 대한 재정지원은 이들이 연구와 학습에만 집중할 수 있게끔 해 줄 것으로 기대됨. 달랏대학교는 향후 비즈웰이 자교에 대한 지원 활동을 더 늘려줄 것을 기대함. 이를 통해 더 많은 교수진과 학생들이 한국기업들과 협력할 수 있으며 이러한 산학협력은 대학교가 보유한 아이디어를 실용화 하는데 도움이 될 것임
비즈웰 조형택 대표는 이번 협력사업의 대표자로서 달랏대학교에 감사의 뜻을 전했다. 또한 이번 업무협약을 계기로 양측의 공동연구활동에 대한 지원 및 협력이 원활히 이뤄지기를 희망한다고 밝혔다.

기사 원문: http://dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/le-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-voi-cong-ty-tnhh-bizwell-ddc90 

Vào lúc 3 giờ chiều thứ tư ngày 13/12/2017, tại trường Đại học Đà Lạt đã diễn ra buổi lễ ký kết Bản Ghi Nhớ Hợp Tác giữa Trường đại học Đà Lạt và Công ty TNHH BIZWELL.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hòa – Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt – đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm và nỗ lực của Công ty Bizwell cho sự hợp tác giữa công ty và trường Đại học Đà Lạt trong suốt thời gian qua.
Cũng trong buổi lễ, hai bên đã thống nhất về những nội dung hợp tác trong thời gian tới như sau:

 1. Hoạt động nghiên cứu của các doanh nghiệp Hàn Quốc
 2. Hỗ trợ phí hoạt động nghiên cứu đối với đội ngũ giáo sư, giáo viên của trường ĐH Đà Lạt
 3. Hỗ trợ học bổng cho các sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu
 4. Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của doanh nghiệp Hàn Quốc và Đại học Đà Lạt; thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực cần thiết cho xã hội và doanh nghiệp.

2016 KBIZ Trade Delegation

Date : 08 December, 2017

Host : Korea Federation of Small and Medium Business

Organizer : BIZWELL

Venue : Sheraton Hotel

The number of Korean companies : 14

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 71

Trade talk results : USD 2,489,000

2016 KBIZ Trade Delegation
2016 중소기업중앙회 무역사절단 방문
Phái đoàn thương mại Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2016
2016 중소기업중앙회 무역사절단
Chương trình Gặp gỡ Thương mại Đoàn Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2016
 • Thời gian: 08.12.2016
 • Đơn vị chủ quản: Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SMBA)
 • Đơn vị tổ chức: : Bizwell
 • Địa điểm: Khách sạn Sheraton Saigon
 • Quy mô đoàn: 14 doanh nghiệp
 • Nội dung hoạt động: Tư vấn thương mại xuất nhập khẩu, khảo sát thị trường, …
 • Tổng số cuộc gặp gỡ: 71
 • Tổng giá trị gặp gỡ: 2,489,000 USD