Korea Trade Mission 2018

Date : 20 Mar, 2018

Host : The Small & medium Business Corporation (SBC), Daegu City

Organizer : BIZWELL

Venue : Saigon Prince Hotel

The number of Korean companies : 10

Activities : Trade talk, Market research

The number of Trade talk : 43

Trade talk results : USD 7,470,000

Korea Trade Mission 2018
Korea Trade Mission 2018
Korea Trade Mission 2018
Korea Trade Mission 2018
  • Thời gian: 20/03/2018
  • Đơn vị chủ quản: Thành phố Daegu, Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – CN Daegu
  • Đơn vị tổ chức: BIZWELL
  • Địa điểm: Khách sạn Saigon Prince, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 10 Doanh nghiệp Hàn Quốc
  • Nội dung hoạt động: Giao lưu thương mại xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà phân phối, khảo sát thị trường, …
  • Tổng số cuộc giao lưu: 43
  • Kết quả giao lưu: 7.47 triệu USD